Print Page | Close Window

ExecuteNonQuery: Connection özelliği Başlatılmamış

Printed From: C#nedir?com
Category: Veritabanları
Forum Name: Diğer Veritabanları
Forum Description: Access, Oracle, IBM DB2, Sybase
URL: http://forum.csharpnedir.com/forum_posts.asp?TID=82052
Printed Date: 07 Aralık 2021 at 20:19
Software Version: Web Wiz Forums 11.01 - http://www.webwizforums.com


Topic: ExecuteNonQuery: Connection özelliği Başlatılmamış
Posted By: EEI
Subject: ExecuteNonQuery: Connection özelliği Başlatılmamış
Date Posted: 24 Mart 2021 at 13:21
  protected void kayitEkle()
        {
            string connkayit = "Provider=Microsoft.Ace.OleDb.12.0;Data Source=Database1.accdb";
        
            OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(connkayit);
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("insert into kayıt (KullanıcıAdı,Parola,TelefonNo,AdSoyad) values ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "')");
            cmd.Parameters.AddWithValue("KullancıAdı", textBox1.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("Parola", textBox2.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("TelefonNo", textBox3.Text);
            cmd.Parameters.AddWithValue("AdSoyad", textBox4.Text);
            

            try
            {

                baglanti.Open();
                cmd.ExecuteNonQuery();
                MessageBox.Show("Kayıt Başarılı");

            }
            catch (Exception hata)
            {
                MessageBox.Show(hata.Message.ToString());
            }
            finally
            {
                baglanti.Close();
            }
        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            kayitEkle();


Çalıştırdığım da kayıt butonu tıklaması sonrası ExecuteNonQuery : Connetictin özelliği Başlatılmamış hatası alıyorum.
Nerede hata yapıyorum. Yardım edebilir misiniz?Print Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.01 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2014 Web Wiz Ltd. - http://www.webwiz.co.uk