Print Page | Close Window

C# ile excelden veri çekkme

Printed From: C#nedir?com
Category: C# / .NET
Forum Name: C#
Forum Description: .NET Platformunun gözde dili
URL: http://forum.csharpnedir.com/forum_posts.asp?TID=82018
Printed Date: 25 Eylül 2021 at 06:23
Software Version: Web Wiz Forums 11.01 - http://www.webwizforums.com


Topic: C# ile excelden veri çekkme
Posted By: selinaysalar
Subject: C# ile excelden veri çekkme
Date Posted: 26 Mayıs 2020 at 02:01
static void parcalarListesiOlustur(int parcasayisi, List<Parca> parcaListesi) {
                string dosyam = (@"Provider = Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source = ‪C:\Users\90535\OneDrive\Masaüstü\urun.xlsx; Extended Properties ='Excel 12.0 Xml;HDR=no;'");
                FileStream stream = File.Open(dosyam, FileMode.Open, FileAccess.Read);
                IExcelDataReader excelReader;
                int kayitsay = 0;
                if (Path.GetExtension(dosyam).ToUpper() == ".XLS")
                {
                    //Reading from a binary Excel file ('97-2003 format; *.xls)
                    excelReader = ExcelReaderFactory.CreateBinaryReader(stream);
                }
                else
                {
                    //Reading from a OpenXml Excel file (2007 format; *.xlsx)
                    excelReader = ExcelReaderFactory.CreateOpenXmlReader(stream);
                }


                while (excelReader.Read())
                {
                    kayitsay++;

                    Parca yeniParca = new Parca();
                    yeniParca.ParcaNo = excelReader.GetString(0);
                    yeniParca.ParcaSure = excelReader.GetDouble(1);
                    Random r = new Random();
                    yeniParca.ParcaMakine = r.Next(1, 3);
                    parcaListesi.Add(yeniParca);


merhabalar c# ile excelden veri çekip var olan listeme eklerken aşağıdaki hatayı alıyorum.Sebebini yada çözümünü bilen biri ilgilenebilir mi lütfen?
System.IO.IOException: 'Dosya adı, dizin adı veya birim etiketi sözdizimi hatalı. : 'C:\Users\90535\source\repos\simulation.annealing_update\simulation.annealing_update\bin\Debug\netcoreapp3.1\Provider = Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source = ‪C:\Users\90535\OneDrive\Masaüstü\urun.xlsx; Extended Properties ='Excel 12.0 Xml;HDR=no;'''


                   Print Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.01 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2014 Web Wiz Ltd. - http://www.webwiz.co.uk